• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

ct thận niệu

  1. B

    Sỏi / niệu quản đôi trái

    https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/942005369271277/ Video này được chia sẻ với mục đích nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm cho cộng đồng những người làm y khoa. Không vì mục đích vụ lợi nào khác. Những mô tả và kết luận bệnh lý trong video này mang tính chất tham khảo và chỉ...
  2. B

    U bàng quang hay dấu hiệu: Vespignani?

    Lâm sàng : Tiểu ra máu. -------------------------------------- Nguồn: https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/940027222802425/ -------------------------------------- Video này được chia sẻ với mục đích nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm cho cộng đồng những người làm y khoa. Không...
Top