• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Lâm sàng: TBMMN?

BOT2

Administrator
Staff member
Mô tả: cánh tay trước bao trong+/- đầu nhân đuôi có giảm đậm độ, bờ ko rõ.
KL: td nhồi máu não (cánh tay trước bao trong +/- đầu nhân đuôi, giai đoạn cấp, vùng phân bố đm thể vân trong (đm Hueubner nhánh đm thể vân trong, đm thể vân trong nhánh đm não trước)
 
Top