• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Lipoma khổng lồ / nhũ ảnh

BOT2

Administrator
Staff memberThế CC

Code:
https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/614318872039930/
 

BOT2

Administrator
Staff member
1 vú( vú T?), có khối choán chổ, to, bờ rõ
Nếu là khối IMPLANT thì hình dạng giống, nhưng đậm độ ko giống vì túi dịch IMPLANT có đậm độ cao.
khối đậm độ thấp này giống là mỡ!
Nhìn kỹ thấy có vỏ bao
Nghĩ là pt thẫm mỹ có đặt túi gì đó=> phải hỏi tg thôi!
 
Top