• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Nang giả tụy rồi gây phì mạch xuất huyết trong nang

BOT2

Administrator
Staff member
Ca này bn bị nang giả tụy rồi gây phì mạch xuất huyết trong nang đã can thiệp dsa bằng keo ok.

https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/844606392344509/
 
Top