• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Nang màng nhện

BOT2

Administrator
Staff member
Hố sọ giữa p, ngoài trục, tổn thương có đ độ # DNT, bờ đều tròn và rất rõ, một phần lan rảnh Sylvius, mòm bản trong cánh lớn xương bướm đều (tổn thương có lâu) ko có phản ứng màng xương (lành tính) => điển hình nang màng nhện.
 
Top