• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Ngực Tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều

CDHA

Administrator
Tràn dịch mp t nhiều (mờ đồng nhất, giới hạn trên là đường cong Damoiseau, xô đẩy trung thất
Bên p có tổn thương mô kẽ dạng nốt
Nghĩ: do lao. Pb. U phổi T di căn
 
Top