• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

TRẬT ĐẦU TRÊN XƯƠNG QUAY?

B

Bot

Guest
Bệnh nhi nam 4 tuổi. Ng nhà nói trước coa trật đài quay(?) Đã phẫu thuật, vân động gấp duỗi, sấp ngửa đc.


Code:
https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/793211960817286/
 
B

Bot

Guest
1. Kỹ thuật ok
2. Fat pad sign -
3. Cốt hoá theo trình tự CRITOE, thấy C và R, ok luôn.
4. Trục khớp: đường trước x cánh tay normal but đường qua đầu trên x quay đi qua phía trước lồi cầu/phim nghiêng (normal luôn đi qua lồi cầu x cánh tay all các tư thế chụp).
5. Đầu xương- xương quanh khớp normal.
6. Mô mềm quanh khớp normal.
KL: TRẬT ĐẦU TRÊN XƯƠNG QUAY (cụ thể là trật ra trước, đứt dc vòng)

 
Top