• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

CĐHA | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo - Nội Quy

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Góp ý

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Thông tin hội nghị - CME

Threads
3
Messages
5
Threads
3
Messages
5

THỰC HÀNH LÂM SÀNG Thảo luận trong thực hành lâm sàng. LƯU Ý: CÁC Ý KIẾN TRONG CHUYÊN MỤC NÀY CHỈ THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM RIÊNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN, CHƯA HẲN ĐÃ LÀ CHẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC CUỐI CÙNG.

X Quang

Threads
57
Messages
120
Threads
57
Messages
120

CT

Threads
38
Messages
70
Threads
38
Messages
70

MRI

Threads
8
Messages
15
Threads
8
Messages
15
Threads
0
Messages
0
None

BÀI HỌC

BG Giải Phẫu

Threads
13
Messages
19
Threads
13
Messages
19

BG X Quang

Threads
15
Messages
22
Threads
15
Messages
22

BG CT

Threads
24
Messages
26
Threads
24
Messages
26

BG MRI

Threads
9
Messages
10
Threads
9
Messages
10

MISC

Threads
22
Messages
23
Threads
22
Messages
23

Thùng rác

Những bài viết mất nội dung, link hư...
Threads
11
Messages
18
Threads
11
Messages
18
Top