• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

cuocsongtoiyeu

Signature

Một cá nhân không thể và không bao giờ có thể tuyên bố anh ta sở hữu điều gì, dù là kiến thức. Anh ta chỉ có thể nhận được từ đâu đó. Và chia sẽ là điều anh ta cần làm, vì không hề có người cho, cũng không hề có người nhận.

Trophies

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top