• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

epidermoid cyst

  1. B

    Epidermoid Cyst? Bé gái 6 tuổi thấy nổi khối vùng chẩm trái

    Nguồn: https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/1105898976215248/ -------------------------------------- Video này được chia sẻ với mục đích nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm cho cộng đồng những người làm y khoa. Không vì mục đích vụ lợi nào khác. Những mô tả và kết luận bệnh lý...
Top