giải phẫu

 1. C

  Giải phẫu tim - BS Giải phấu BS Nguyễn Quang Quyền

  https://drive.google.com/file/d/12fkkvCCH5-XUVeCpOb9PBPy_iXvZ6GY5/view?usp=sharing
 2. C

  Đầu Mặt Cổ Atlas & Giải phẫu Đầu Mặt Cổ

  https://drive.google.com/file/d/1WSWYzwinl0g3RNIDc5HiaoXdpwYzjRdD/view?usp=drivesdk Atlas giải phẫu Đầu mặt cổ https://drive.google.com/file/d/1feMbTVPD7RGlRFlis43LrpEuSzbuZiUH/view?usp=sharing
 3. B

  Chi Dưới Giải phẫu Đùi

  GIẢI PHẪU ĐÙI Giới hạn trên trước là nếp lằn bẹn, trên sau là nếp lằn mông, giới hạn dưới là đường ngang trên nền xương bánh chè 3 khoát ngón tay. Vách gian cơ đùi ngoài và cơ khép lớn chia đùi thành 2 vùng: vùng đùi trước và vùng đùi sau: Vùng đùi trước có 2 khu cơ: khu cơ trước là khu...
 4. B

  Atlas giải phẫu

Top