• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

psoas

  1. C

    Tưởng là của tuyến thượng thận. Mổ ra lại là áp xe cơ thắt lưng.

    Nguồn: https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/1447501842054958/
Top