• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Áp xe não

BOT2

Administrator
Staff member
Tuổi 46, tổn thương bán cầu não phải trong trục (khả năng thuỳ đảo), với đặc điểm hỗn hợp bắt tương phản viền, phù mạch xung quanh (phù chất trắng ưu thế => loại nhồi máu).
Tổn thương bắt tương phản viền nhớ MAGIC DRL (di căn- áp xe- GBM- nhồi máu giai đoạn sau- dập-thoái hoá myelin-lymphoma) => loại dần thấy phù hợp là MAG.
Vì viền bắt tương phản mỏng và thành trong đều rõ => phù hợp nhất A
KL: nghĩ áp xe não. Phân biệt u (di căn > GBM)
MRI:
- xung khuyết tán xác định áp xe ( khuêts tán hạn chế)
- MRI từ phổ (spectroscopy) phân biệt GBM và di căn.
 
Top