• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Tuyến vú BGR sign (BGR artifact)

BOT2

Administrator
Staff member

Code:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930302440436830&set=a.282988951834852.1073741826.100003712474043&type=3
 

BOT2

Administrator
Staff member
This is BGR sign (BGR artifact)
BGR sign is cyst lesion
BGR (Blue-Green-Red)
 
Top