• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Chi dưới Cập nhật siêu âm tĩnh mạch chi dưới (huyết khối và suy van) - Thầy Trọng CM SAMM 2020

CDHA

Administrator
Siêu âm huyết khối tĩnh mạch


Siêu âm suy van tĩnh mạch:


Trả lời câu hỏi:
 
Top