• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Hội thảo trực tuyến về chẩn đoán hình ảnh trên bệnh nhân Covid-19 | Bệnh viện nhiệt đới trung ương

CDHA

Administrator
------------------------------------------------
Các bài viết về covid-19 trên diễn đàn: covid-19/
------------------------------------------------


Nguồn: Trang facebook của bệnh viện nhiệt đới trung ương
https://www.facebook.com/317727164967412/videos/814976522712439


https://drive.google.com/file/d/1XYyVpebEgGiMhiyigm1QXMr-Y60-MQfe/view?usp=drivesdk
 
Top