Lịch học CME

CDHA

Administrator
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN
MỘT SỐ BỆNH LÝ GAN MẬT TỤY

Thời gian: 11.00AM, ngày 19 tháng 12 năm 2020
uc
Banner-Tim-Tam-Duc-LP-updated.jpg


Agenda-banner-Tim-Tam-Duc.jpg
 
Last edited:
Top