• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Lịch học CME

CDHA

Administrator
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN
MỘT SỐ BỆNH LÝ GAN MẬT TỤY

Thời gian: 11.00AM, ngày 19 tháng 12 năm 2020

 
Last edited:
Top