• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

ĐM Thận Mô tả phình ĐM chủ bụng

BOT2

Administrator
Staff member
Example report
Động mạch chủ bụng đoạn dưới thận (hiện diện một túi) phình dạng thoi, kích thước 6x7cm (trước sau x ngang) trên một đoạn dài 7.5cm. Cổ gần cách động mạch thận 2.3cm (đường kính đm chủ ở đoạn này 2.1cm) và kết thúc tại chỗ chia đôi, không lan đến động mạch chậu (đm chậu phải right CIA = 1.2 cm, left CIA = 1.1 cm).

Có huyết khối mịn bám thành lệch tâm, dày nhất ở bên phải, kích thước 1.5cm. Đường kính lòng 4.5 x 6cm (trước sau x ngang). Không có thâm nhiễm quanh thành hoặc thoát thuốc cản quang để dự đoán dọa vỡ.

Động mạch chủ và các other visualised vessels hiện diện nhiều mảng xơ vữa lan tỏa, khả năng là nguyên nhân cơ bản của AAA. Hẹp trung bình (<50%) (được thấy ở) gốc động mạch thận phải và động mạch thân tạng.

Các động mạch đùi chung hai bên có xơ vữa vôi hóa nhưng không hẹp. Tuy nhiên động mạch chậu ngoài phải bị hẹp mức độ cao? , có khả năng gây khó khăn cho can thiệp nội mạch ở phía này.

Example report

The infrarenal aorta demonstrates a fusiform aneurysm which measures 6 x 7 cm (AP x LR) and extends over a distance of 7.5 cm. It begins 2.3 cm distal to the renal arteries (aorta at this level measures 2.1 cm) and terminates at the aortic bifurcation without extension into the iliac arteries (right CIA = 1.2 cm, left CIA = 1.1 cm).

Smooth eccentric mural thrombus is present within the aneurysm, thickest on the right where it measures 1.5 cm. The lumen has a diameter of 4.5 x 6cm (AP x LR). There is no surrounding stranding or extravasation of contrast to suggest impending rupture.

The aorta and other visualised vessels demonstrate widespread atherosclerosis, suggesting that this is the underlying aetiology of the AAA. Moderate (<50%) stenosis is seen at the origin of the right renal artery and coeliac trunk.

The common femoral arteries bilaterally demonstrate calcific atherosclerosis but no stenosis. A high grade stenosis is however present in the right external iliac artery, potentially posing problems for endovascular access on this side.

ví dụ 2:
Đường kính động mạch chủ bụng doạn trên thận 20mm và dưới thận 13mm. Hình ảnh phình động mạch chủ bụng, cổ túi phình dưới chỗ chia động mạch thận 42mm, kéo dài khoảng 36mm, đường kính đoạn phình 23x25mm (ngang x trước sau)
Động mạch chậu chung bên phải 9x x 77mm (đường kính x dài), bên trái kích thước 8x57mm.
Có vôi hóa thành động mạch chủ bụng và chậu.
...
 
Top