Quan sát tâm

toiyeucuocsong

New Member
UpxUZaaeLuV6zYjgfD8-1-TsoU2VYpZgj2ktaFmJb3FJNXXLkr0BkCYEZ2qHNXmHfd9tJ7xWBe10K23MNJJX2MynB4ekv9wbBAS8nAeS1HZqjRH13PZk61mRK9hXcMBDwMLQUxCC-Q=w2400

Nếu bạn quan sát tâm mình thật kỹ mà không mong muốn nó phải khác đi, nó sẽ tháo gỡ cho bạn những nút thắt trong tâm, nhưng đừng nhìn tâm mình chỉ với mục đích là để giải quyết những nút thắt. Điều đó sẽ tạo nên xung đột.
 
Top