• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Sọ não Tưới máu não và tương quan với tổn thương thiếu máu não.

CDHA

Administrator


https://drive.google.com/file/d/1-GLC-0YnxJuIebm5cdHyym9CeYWUriXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GLC-0YnxJuIebm5cdHyym9CeYWUriXA/view?usp=drivesdk
 
Top