• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Tưởng là của tuyến thượng thận. Mổ ra lại là áp xe cơ thắt lưng.

CDHA

Administrator
áp xe lạnh, ko có ls gì đặc biệt. Đau hông Trái, không sốt, ctm bạch cầu ko tăng. Cấy mủ + pcr lao (-)
 

CDHA

Administrator
1/ Có 1 lát cắt còn tuyến thượng thận rõ.
2/ Khi đọc phải tái tạo và dựng cửa sổ xương lên để xem bề mặt đốt sống
3/ Lâm sàng phải loại trừ bằng dấu hiệu 3 co
 

CDHA

Administrator
Đẩy chân hoành ra trước thì mình nghĩ khó lòng của tuyến thượng thận được.
 
Top