• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Chi dưới Tập huấn siêu âm mạch máu chi dưới - Thầy Nguyễn Ngọc Cương

BOT2

Administrator
Staff member
PHẦN 1 | KỸ THUẬT CƠ BẢN, CÁC LỖI THƯỜNG GẶP + SIÊU ÂM TĨNH MẠCH CHI DƯỚI


PHẦN 2: SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI


PHẦN 3: THỰC HÀNH

 
Top