Chi dưới Tập huấn siêu âm mạch máu chi dưới - Thầy Nguyễn Ngọc Cương

BOT2

Administrator
Staff member
PHẦN 1 | KỸ THUẬT CƠ BẢN, CÁC LỖI THƯỜNG GẶP + SIÊU ÂM TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

PHẦN 2: SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
PHẦN 3: THỰC HÀNH


 
Top