• Nếu bạn thấy trang bị bể khung, chữ xếp lộn xộn... hãy tải lại trang một lần nữa. Xin cảm ơn!

Thận - Niệu Viêm thận bể thận

CDHA

Administrator

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/cdhaOnline/permalink/903548859783595/
--------------------------------------
Video này được chia sẻ với mục đích nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm cho cộng đồng những người làm y khoa. Không vì mục đích vụ lợi nào khác. Những mô tả và kết luận bệnh lý trong video này mang tính chất tham khảo và chỉ dành cho những người có chuyên môn. Vui lòng kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi áp dụng vào thực tế. Nếu bạn là chủ nhân video và cảm thấy không hài lòng về điều này, hãy liên hệ với chúng tôi: cdhaonline.net@gmail.com
 

CDHA

Administrator
Thận bị viêm thận bể thận cấp (lớn, nhu mô dày ép xoang thận,xoang thận tăng âm, dày bao thận, thâm nhiễm mỡ quanh thận)=> có tạo áp xe trong thận (nhu mô thận có vùng giảm âm, tăng âm sau +/-, ko Doppler, bờ rõ) và dưới bao thận (dịch lợn cợn hình liềm bao quanh thận, đẩy mỡ quanh thận ra xa)
KL: viêm thận bể thận, có tạo áp xe trong nhu mô thận và dưới bao thận=> CT
 
Top